top of page

Rizikos : Ar jūsų verslas turi imunitetą?

Šiandieninis, socialinės įtampos ir ekonominių iššūkių kupinas laikotarpis, tampa išbandymu verslui, jų vadovams, savininkams. Verslo atstovai privalo peržengti psichologinius barjerus ir pripažinti rizikų egzistavimą bei imtis visų galimų priemonių, kad jas numatyti, prisitaikyti prie jų ar bent susipažinti su atskirais rizikų algoritmais, nes tik darbas su potencialiomis rizikomis padės jas eliminuoti. Kokios yra dažniausios verslo rizikos ir kokie sprendimai padeda jas greitai bei sėkmingai eliminuoti? Ekonominė rizika: Svyruojančios ekonomikos laikmečiu, kompanijos, atsižvelgdamos į rinkos pokyčius, turi “biudžetuoti” savo veiklą, aiškiai planuodamos savo pajamas ir išlaidas. Ypatingas dėmesys privalo būti skirtas pridėtinėms išlaidoms, susijusioms su situacinių išlaidų padidėjimų. Didelė dalis stambaus verslo sėkmingai tai taiko savo kasdieninėje praktikoje ir visą tai pateikia kaip normalią jų finansinės veiklos vykdymą, tačiau žvelgiant į vidutinius arba smulkiuosius verslus, dažnai galima pastebėti, jog manydami, kad tai nėra būtina, jie vengia planuoti savo pajamas bei išlaidas, ko pasekoje, sulaukia labai skaudžių nuostolių ir pamokų. Veiklos atitikties įstatymams rizika: Lietuvoje, įmonės išmano ir laikosi įstatymų. Verslas yra pozityvus reiškinys, tačiau nepaisant to, dažnai valstybės institucijų jis yra tapatinamas su ekonomikos blogiu - šešėliu. Visuotinai turi būti pripažįstama, kad verslas iš šešėlis yra skirtingi veiksniai, o jų tapatinimas kelia didelę žalą, kuriančią visuomenės nepasitikėjimą verslu bei juo užsiimančiais asmenimis. Savaime suprantama, jog net ir verslo atstovai daro klaidų, bet didžioji dalis pažeidimų yra ne dėl intencijos nesilaikyti įstatymo, o dėl paties įstatymo ar traktavimo neaiškumo. Nepakankamas teisės normų socialinis veiksmingumas, pastaruoju metu sukėlė išaugusią verslo veiklos neatitikties problematiką, kuomet tos pačios elgesio normatyvos yra skirtingai suprantamos verslo ir valstybės institucijų. Teisybės ieškojimas ir nustatinėjimas yra pavedamas teismams, o tokie procesai dažnai būna ilgi, alinantys, iššaukiantys konfliktus tarp valstybės ir verslo atstovų. Aiškumo, kaip teisės principo, problematika, administracinėje, baudžiamojoje jurisprudencijoje kelia ypatingas rizikas dėl papildomų kaštų, mokesčių ar atsakomybės atsiradimo, todėl, siekiant užtikrinti sėkmingus verslo sprendimus, yra būtinas nuolatinis teisinės - ekonominės verslo aplinkos monitoringas. Verslo saugumo ir išorės sukčiavimo rizika: Įmonėms, vis plačiau naudojant technologinius sprendimus optimizuoti verslo procesus, eliminuojant papildomus darbo kaštus, verslo, dokumentų, personalo, finansų valdymo sistemos tampa verslo informacinėmis bazėmis ir nešėjais. Nedažnai tokia informacija gali tapti ir vagystės objektų ar nuostolių priežastimi. Įmonėse privalo egzistuoti informacijos saugumo politika, o informacinės technologijos, turi būti įsigijamos tik iš patikimų tiekėjų, prižiūrimos akredituotų specialistų, su kuriais pasirašomos konfidencialumo sutartys, garantuojančios verslo informacijos saugumą. Finansinė rizika: Nepamatuoti lūkesčiai tampa priežastimi, dėl kurios įmonės dažniausiai susiduria su finansiniais sunkumai ar tampa nemokios. Ši verslo rizika gali būti susijusi su kreditų, suteiktų klientams, arba įmonės skolų apkrova. Planuokite ne tik pajamas bei išlaidas, bet ir skolas, nesvarbu, ar jos būtų debetinės, ar kreditinės, sekite tendencijas, atlikite skolų, ne tik “balansinį”, bet ir “likvidacinį” testą. Reputacijos rizika: Gyvenant įtemptoje, ekonominėje – teisinėje aplinkoje, verslas privalo atsižvelgti į savo reputaciją. Siekiant ją išlaikyti, privaloma socialinius konfliktus spręsti taikiai, išnaudojant visas mediacines priemones, vengti nereikalingų teisminių ginčų. Ekonomiškai nepagrįsta principinė pozicija ir žmogiškos ambicijos, gali neigiamai įtakoti jūsų kompanijos įvaizdį. Šiandien, “įtakingos” įmonės įvaizdis tampa nebe populiarus, o teisinės jėgos pozicionavimas daro didelę, tačiau dažnai nepastebimą žalą verslo perspektyvai. Veiklos operacinė rizika: Aiški verslo struktūra, su darbuotojų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe, sumažina galimybę, jog bus priimti neteisingi sprendimai tam tikrų procesų veikloje. Įmonės struktūra vadovams suteikia galimybę matyti pilną darbuotojų funkcionalumą, atsikratyti teisinių rizikų, už veiksmus, kurių vadovas neatlieka. Tik esant aiškiai, socialiai veiksmingai, kompanijos infrostruktūrai, išauga galimybė vykdyti verslo procesų teisinę, finansinę, personalo -psichologinę kontrolę, matyti ir fiksuoti probleminius taškus, o vidinėmis edukacinėmis priemonėmis šalinti juos iki nuostolių atsiradimo. Konkurencijos rizika: Atsipalaidavimas, remiantis jūsų šios dienos rezultatais, konkurencijos atžvilgiu, gali padaryti neigiamą įtaką jūsų verslui. Kompanija privalo ieškoti kelių į tobulėjimą ir plėtrą, neapsiribojant vienos rinkos galimybėmis, suprantant, jog kuo mažesnė rinka, tuo didensė konkurencija. Europos Sąjungos vieninga rinka, suteikia galimybes komandiruoti verslą į bet kurią ES šalį ar trečiasias pasaulio šalis. Verslo komandiravimas į kitas šalis, suteikia kompanijai mobilumą, įmonė tampa nepriklausoma nuo vienos rinkos ekonominio – teisinio mentaliteto, taip pat atsiveria galimybės išskaidyti verslo aplinkos rizikas, o sukaupta, įvairių šalių verslo patirtis, sėkmingai integruojasi į vidinę kompanijos kultūrą. Nors niekada nepavyks visiškai pašalinti verslo rizikų, tačiau jas numatyti ir sumenkinti padės iniciatyvus jų planavimas. Susikurkite rizikų valdymo politiką, pagal savo veiklos pobūdį, skirkite tam laiko. Sąmoningumas yra pagrindinis dalykas, padedantis sutaupyti pinigų ir laiko, kartu apsaugant pasitikėjimą, reputaciją ir klientus, kurių siekėte taip ilgai ir sunkiai.

Comentarios


bottom of page